Suunav lehekülg seati üles ilma, et ta kuhugile suunaks.