Försenat bagage

Om ditt bagage inte anländer till din destination ska du omedelbart rapportera om detta till bagageservicen (eller Lost & Found) så att de påbörjar en sökning efter ditt bagage. Se till att spara alla handlingar som har att göra med ärendet tills du fått ditt bagage.

Ett bagage som ej anländer tillsammans med dig anses först vara försenat. I de flesta fall hittar vi ditt bagage inom 36 till 48 timmar i något av flygplatsen som du reste via.

Om bagaget är försenat ansvarar flygbolaget inte för skador som orsakats av att du inte har tillgång till väsentliga föremål (yrkesmässiga material, handlingar, elektronik, nycklar m.m.).

 

 

Har jag rätt till ersättning om mitt bagage är försenat?

Om ditt bagage är försenat måste du skicka in ett skriftligt anspråk till flygbolaget så snart som möjligt men senast 21 dagar efter att du har fått tillbaka ditt bagage. Flybolaget betalar ersättning vid försenat bagage (för att köpa nödvändiga hygienartiklar, underkläder m.m.) till resenärer som ej är bosatta i landet dit bagaget ej anlände. Vi ber resenärer att bifoga en lista med motsvarande köp och originalkvitton samt andra handlingar.

Hjälp och kontakter

Försenat/förlorat bagage

Om ditt bagage inte anländer till din destination ska du omedelbart rapportera om detta till bagageservicen (eller Lost & Found) så att de påbörjar en sökning efter ditt bagage.

Bagageservicen på Arlanda Airport (om bagaget är försenat mindre än 5 dagar)
E-post: baggage.arn@aviator.eu 

 

 

Skadat bagage

Bagageservicen på Arlanda Airport  (ifall du upptäcker att bagaget är skadat när du anländer till flygplatsen*)
E-post: baggage.arn@aviator.eu

Nordic Aviation Group AS
E-post: claims@nordica.ee 
Skicka in begäran: Formulär för begäran

*Om du upptäcker skadan efter att du lämnat flygplatsen, se till att anmäla det skriftligt inom den lagstadgade preskriptionstiden på sju (7) dagar efter din flygning.

Om ditt bagage ej har hittats inom 3 till 5 dagar från och med dagen då du meddelade om att det kommit bort, ber vi dig att skicka oss en lista med innehållet i ditt bagage. Listan med innehållet i bagaget är till stor hjälp när vi försöker hitta ditt bagage.

Har jag rätt till ersättning om mitt bagage har försvunnit?

Flygbolaget tar emot begäran från kunder om att få ersättning för bagage som gått förlorat inom 21 dagar efter att passageraren anlänt. Begäran on ersättning måste åtföljas av originalkvitton som bevisar dina köp och på grundval av vilket flygbolaget ersätter kostnaderna som flygbolaget anser är rimliga. Om du har ingått ett avtal med ett försäkringsbolag angående bagageförsäkring, rekommenderar vi att du skickar din begäran om ersättning till försäkringsbolaget.

Flygbolaget ersätter ej föremål som enligt generella transportvillkor ej är tillåtna att ta med i bagaget.

Om ditt bagage har skadats, ska du omedelbart meddela om detta, om du upptäcker skadan senare, ska ett skriftligt meddelande skickas in inom 7 dagar efter ankomst.

En skriftlig begäran måste åtföljas av din flygbiljett, ditt bagagekvitto och reparationsfaktura eller intyg om att ditt bagage ej kan repareras, tillsammans med ett inköpskvitto eller ett prisförslag för köp av ersättningsbagage.

Har jag rätt till ersättning för förlorat bagage?

Vi ersätter avgifterna för reparation av ditt bagage baserat på ett kvitto. Om ditt bagage ej kan repareras ersätter vi det beloppet som behövs för att köpa ett nytt liknande bagage, avräknat värdeminskning (10% per år).

 

Vem ansvarar för mitt förlorade eller skadade bagage?

Operatören för det sista flyget är skyldig att genomföra sökning av bagaget, anordna dess leverans och hantera eventuella krav i samband med skadat bagage från passageraren. Trots detta kan du, om du har rest med fler än ett flygbolag, skicka din begäran till något annat flygbolag som du rest med.

Försenat eller förlorat bagage ersätts enligt Montrealkonventionen i enlighet med specifika ansvarsbegränsningar och villkoren för transport av passagerare och bagage.

För att skicka in begäran ska du fylla i följande formulär: Formulär för begäran