Försenat bagage

Om ditt bagage inte anländer med ditt flyg, rapporteras detta omedelbart till avdelningen för förlorat och upphittat bagage eller till ankomsttjänsten hos det flygbolag du reste med.

Om du av någon anledning inte kan rapportera försenat bagage direkt, gör det då skriftligt inom 21 dagar efter ankomst.

Med din hjälp fyller personalen på avdelningen för förlorat och upphittat bagage i ett formulär med uppgifter om saknat (försenat) bagage, påbörjar en bagagesökning och tillhandahåller all övrig information.

Bagage som inte anländer med dig hanteras från början som försenat. I de flesta fall kan vi lokalisera det inom de kommande 36 till 48 timmarna på någon av de flygplatser du rest via. Vi överför sedan en begäran om att det försenade bagaget ska skickas med snabbaste rutt till flygplatsen där du anmälde förseningen.

 

Spåra försenat bagage själv 

Du kan själv få den senaste informationen om ditt saknade bagage via WorldTracer, det internationella datoriserade bagagespårningssystemet, genom att fylla i ditt referensnummer och namnet som angavs när bagaget anmäldes som saknat.

Har jag rätt till ersättning för försenat bagage?

Passagerare som ankommer till en destination som inte är deras permanenta bostad, är berättigade till ersättning för angelägna inköp medan de väntar på sitt bagage. Passagerare måste uppvisa en lista på inköp tillsammans med originalkvitto och övrig dokumentation.

Behöver du hjälp?

Försenat/förlorat bagage

Kontakta avdelningen där ditt försenade bagage anmäldes (för bagage försenat mindre än fem dagar).

LOT Polish Airlines S.A.Central Baggage Tracing Office (för bagage försenat mer än fem dagar)
Mejl: baggage.search@lot.pl

KONTAKTUPPGIFTER FÖR BAGAGESERVICEAVDELNINGAR PÅ HUVUDDESTINATIONER I EUROPA

Skadat bagage 

Nordic Aviation Group AS
Mejl:
 claims@nordica.ee 
Formulär:
 Claim or inquiry form

*Om du upptäcker skadan efter att du lämnat flygplatsen, se till att anmäla det skriftligt inom den lagstadgade preskriptionstiden på sju (7) dagar efter din flygning. 

Förlorat bagage

Om ditt bagage inte hittas inom 3 till 5 dagar efter att du anmält det som saknat, skicka oss det fullständiga formuläret du fick tillsammans med övriga instruktioner när du anmälde ditt saknade bagage. En granskning av innehållet hjälper oss i vår sökning.

Är jag berättigad till ersättning för förlorat bagage?

Ersättningen som du är berättigad till baseras på de förlorade sakernas värde. Vid beräkning av ersättning för förlorat bagage tas ålder och värde på sakerna i beaktande, tillsammans med inköpsbevis i original.

Operatören erbjuder ingen ersättning för saker som inte accepteras som incheckat bagage i enlighet med de allmänna transportvillkoren.

Skadat bagage

Skadat bagage ska rapporteras omedelbart vid ankomst. Om skadan inte upptäcks förrän senare, är tidsgränsen för att lämna en skriftlig anmälan 7 dagar efter ankomst.

Ett skriftligt krav måste åtföljas av din flygbiljett, bagagekvitto och reparationskvitto eller intyg om oreparerbart skick, tillsammans med ett inköpskvitto eller en offert för köp av ersättningsbagage.

Är jag berättigad till ersättning för skadat bagage?

Vi ersätter dig för reparationskostnaden av bagage baserat på ett kvitto. Om ditt bagage inte går att reparera ersätter vi dig för det nödvändiga beloppet för inköp av ersättningsbagage, avräknat värdeminskning.

Vem är ansvarig för mitt förlorade eller skadade bagage?

Den senaste operatören är skyldig att genomföra en bagagesökning, anordna med leverans och hantera eventuella krav från passagerare i samband med skadat bagage. Trots detta har du möjlighet att lämna ett krav till annan operatör, om du rest med fler än ett flygbolag.

Vem betalar ersättningen för felhanterat bagage?

Försenat och förlorat bagage ersätts enligt Montrealkonventionen i enlighet med specifika ansvarsbegränsningar och villkoren för transport av passagerare och bagage.