Estlands statliga flygbolag Nordica börjar förbereda sig på övergången till vintertidtabellen. I samband med affärs och ökande efterfråga läggs det till en extra avgång per vecka i tidtabellen under de första två höstmånader, till och med slutet av oktober.

 

Enligt Nordicas vd Erki Urva är det mycket positivt att den svenska marknaden visar de första tecknen på återhämtning, vilket stärker Nordicas tilltro till de prognoser för en stegvis återhämtning i marknaden som hittills har gjorts.

„Vi är optimistiska och ser framtiden teckna sig i ljusa färger. Affärsresenärer som flyger ofta börjar åter att efterfråga direktflyg från norra Sverige till Stockholm och retur. Samma tendens ser vi bland semesterresenärerna. Fler och fler resenärer uppskattar snabba och bekväma direkta förbindelser som ger dem störst möjlig trygghet och säkerhet för både sig själva och sina närmaste. Vi är mycket tacksamma i förhållande till alla våra resenärer som efterlever reglerna om säkra flygningar och därmed gör deras för att bromsa hotet från och spridningen av COVID-19,“ säger Erki Urva.

På grund av COVID-19 och den världsomfattande krisen samt pandemin som har utropats av världshälsoorganisationen WHO har antalet resenärer på den nordsvenska linjen reducerats med 91% vilket gjorde det nödvändigt att genomdriva drastiska ändringar i tidtabellen. Ett fantastiskt samarbete med lokala kommuner och regioner, intressegrupper, transportmyndigheter, flygplatser och resenärer har givit Nordica möjligheter att hitta lösningar som tillfredsställer alla intressenter i en extremt svår situation.

I september och oktober inför vi nu möjligheten att flyga från Gällivare och Arvidsjaur till Stockholm och retur fyra dagar i veckan. Flygningarna genomförs måndagar, torsdagar, fredagar och söndagar. 

För Nordica är det allra viktigaste att resenärerna känner sig nöjda och trygga varför vi, när vi ändrar tidtabellen, först och främst utgår från resenärernas behov och efterfråga. Vi analyserar dagligen förändringar i antalet resenärer och vid positivt gensvar från resenärerna är det möjligt att tidtabellen kan utvidgas med nya flygningar. Även siffrorna för de nordsvenska linjernas precision har förbättrats. Under det senaste halvåret var regulariteten (antalet flygningar som blir av) 99,12% och punktligheten (i hur stor utsträckning avgång sker i tid) exakt 98,43%. 

Från och med augusti erbjuder Nordica även charterflygtjänster vilket gör det möjligt för alla privat- och affärskunder samt företag att beställa flyg som passar exakt till deras behov. Nordicas fördel är att vi kan erbjuda en av Europas nyaste och mest effektiva flygflottar vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder snabba och bekväma direkta flygförbindelser i hela Europa och vidare.

 

Nordic Aviation Group AS som grundades 2015 har vuxit till att bli Estlands genom historien största flygbolag som innan utbrottet av COVID-19-virus och den världsomfattande krisen samt pandemin som utropats av världshälsoorganisationen WHO transporterade ca. 2 miljoner resenärer årligen, opererade 22 flyg och sysselsatte fler än 600 flygspecialister inom Estland och i utlandet. Från och med 2016 samarbetar Nordica med det polska flygbolaget LOT Polish Airlines. Innan den världsomfattande krisen levererade Nordicas dotterbolag Regional Jet flygtjänster till LOT, Nordica, SAS, Air Serbia och olika kontraktpartners i Europa. Från och med november 2019 har Nordica fokuserat på leverans av reguljärflygtjänster på bakgrund av offentliga upphandlingar och från och med augusti 2020 har Nordica börjat att erbjuda charterflygtjänster.