Hilinenud pagas

Kui Te ei saa sihtjaamas kätte oma pagasit, siis pöörduge viivitamata pagasiteeninduse osakonna (või Lost & Found) poole, et alustataks Teie pagasi otsinguid. Palun säilitage kindlasti kõik Teie käes olevad juhtumiga seotud dokumendid kuni pagasi kättesaamiseni.

Pagas, mis teiega samaaegselt ei saabu, loetakse algselt hilinenuks. Enamikul juhtudel suudame pagasi järgmise 36 kuni 48 tunni jooksul leida mõnest lennujaamast, mille kaudu Te lendasite.

Pagasi hilinemise korral ei vastuta lennufirma pagasis sisaldunud esmavajalike esemete (tööalased materjalid, dokumendid, elektroonika, võtmed jms) mittesaabumisest tingitud kahjude eest.

 

Kas mul on õigus saada pagasi hilinemise korral hüvitist?

Pagasi hilinemisel peab reisija esitama lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul –arvates päevast, mil pagas anti reisija käsutusse. Lennufirma maksab kompensatsiooni hilinenud pagasi korral (hädavajalike hügieenitarvete, pesu jms soetamiseks) reisijatele, kelle elukohamaa ei ole riik, kuhu tema pagas ei saabunud. Palume reisijatel esitada nimekiri vastavatest ostudest koos originaalkviitungite ja muude dokumentidega.

Abi ja kontaktid

Hilinenud/ kadunud pagas

Kui Te ei saa sihtjaamas kätte oma pagasit, siis pöörduge viivitamata pagasiteeninduse osakonna (või Lost & Found) poole, et alustataks Teie pagasi otsinguid.

Stockholm Arlanda pagasiteenindus (kui pagasi hilinemisest on möödas vähem kui 5 päeva)
E-mail: baggage.arn@aviator.eu

 

 

Kahjustunud pagas

Stockholm Arlanda pagasiteenindus (juhul kui avastate kahjustuse saabumisel lennujaamas*)
E-mail: baggage.arn@aviator.eu

Nordic Aviation Group AS
E-mail: claims@nordica.ee
Avalduse esitamine: Kaebuse esitamise vorm

* Palun teavitage pagasi kahjustusest koheselt lennujaama pagasiteenindust lennujaama saabumisel. Juhul kui avastate kahju hiljem, palun esitage kirjalik teade hiljemalt 7 päeva jooksul.

Kaduma läinud pagas

Kui Teie pagasit ei ole leitud 3 kuni 5 päeva jooksul hetkest, millal teatasite selle kadumisest, siis palume Teil saata nimekiri pagasi sisuga. Nimekiri pagasis olnud esemetest aitab meid teie pagasi otsimisel.

 

Kas mul on õigus saada pagasi kadumise korral hüvitist?

Lennufirma võtab klientidelt vastu avaldusi nõudega kadunud pagasiühiku hüvitamiseks 21 päeva möödumisel alates reisija saabumise kuupäevast.Kahjunõuet esitades tuleb avaldusele lisada oste tõendavad originaalkviitungid, mille alusel lennufirma kompenseerib kulutused, mida peab mõistlikeks. Kui olete sõlminud pagasikindlustuse lepingu kindlustusfirmaga, siis soovitame kahjunõudega pöörduda kindlustusfirma poole.

Lennufirma ei hüvita esemeid, mis vastavalt transpordi üldtingimustele ei ole äraantavas pagasis lubatud.

Kes vastutab minu kaduma läinud pagasi eest?

Viimase lennu operaator on kohustatud teostama pagasi otsinguid, korraldama selle kohaletoimetamise ja menetlema reisijate mis tahes nõudeid seoses kahjustunud pagasiga. Sellest hoolimata on teil mitme lennufirmaga reisimise korral võimalus esitada nõue mis tahes firmale, kellega lendasite.

Kahjustunud pagas

Pagasi kahjustumisest tuleks teatada saabumisel viivitamatult; kui avastate kahju alles hiljem, tuleb kirjalik teade pagasi kahjustamisest esitada 7 päeva jooksul pärast saabumist.

Kirjalikule nõudele peavad olema lisatud Teie lennupilet, pagasikviitung ja remondiarve või tõend, et pagas ei ole remonditav, koos ostukviitungiga või asenduspagasi ostu hinnapakkumisega.

 

Kas mul on õigus saada kahjustunud pagasi korral hüvitist?

Hüvitame Teile pagasi remontimise kulu kviitungi alusel. Kui Teie pagasit ei ole võimalik remontida, hüvitame Teile summa, mis on vajalik uue samaväärse pagasi ostmiseks, arvestades väärtuse kahanemisega (10% aastas).

Kes vastutab minu kahjustunud pagasi eest?

Viimase lennu operaator on kohustatud teostama pagasi otsinguid, korraldama selle kohaletoimetamise ja menetlema reisijate mis tahes nõudeid seoses kahjustunud pagasiga. Sellest hoolimata on teil mitme lennufirmaga reisimise korral võimalus esitada nõue mis tahes firmale, kellega lendasite.

Kes hüvitab kahjustunud pagasi?

Pagasi hilinemine ja kaotus kompenseeritakse vastavalt Montreali konventsiooniga kindlaks määratud vastutuse määrale ja "Reisijate ja pagasi veotingimustele".

Kaebuse esitamiseks palun täitke vorm: Kaebuste esitamise vorm