Försenade och inställda flyg

Inimene lennujaamas

Vad du gör om ditt flyg är försenat eller inställt

Vi förstår att våra passagerare vill att deras resor ska gå som planerat och nå sina destinationer vid den tidpunkt de förväntar sig. Som flygbolag är det vad vi önskar för våra passagerare också. Vi vill att alla våra kunder som flyger med Nordica ska vara nöjda och att kvaliteten på den service vi tillhandahåller uppfyller passagerarnas förväntningar.

Vår prioritet är att säkerställa våra passagerares säkerhet och trygghet varje steg på vägen. Men eftersom vi vägrar att ta genvägar när det gäller säkerheten, kan det ibland leda till att ett flyg försenas eller måste ställas in helt.

De är skyldiga att:

  • erbjuda dig matkuponger om ditt flyg officiellt kungörs som försenat;
  • hjälpa dig hitta alternativa flyg om ditt flyg är inställt;
  • om nödvändigt erbjuda transport och boende (inkluderat catering) om det inte finns några alternativa flygningar samma dag;
  • ge dig information om dina rättigheter, samt
  • ge dig möjligheten att ringa två telefonsamtal på flygbolagets bekostnad.
  1. Om du upplever dessa problem rekommenderar vi att du först pratar med markpersonalen på flygplatsen, vars kontaktuppgifter du hittar HÄR.
  2. Vi rekommenderar dig att kontakta resebyrån där du köpte dina biljetter, då de även kan hjälpa dig hitta nya flyg. Om det är många personer på flygplatsen som försöker lösa sin situation, kan ett samtal till resebyrån vara en snabbare lösning än att stå i kö.
  3. Vi rekommenderar att du ringer till Nordicas kundtjänst. När lufttrafiken vanligtvis påverkas av någon anledning kan linjerna vara upptagna eller till och med överbelastade. Ha då tålamod.

 

Informationsutbyte

Det löpande och effektiva informationsutbytet mellan ett flygbolag och en passagerare säkerställs genom kontaktuppgifter. När du köper en biljett från Nordica webbplats, kan du vara säker på att vi kan hålla kontakten med dig. Men om du köper en biljett från en resebyrå eller via en annan webbplats, se då till att flygbolaget har ditt telefonnummer. Om det uppstår ändringar kring resan, kan vi informera dig om de direkt. Om en passagerare inte lämnar sina kontaktuppgifter finns det tyvärr inget sätt att vi kan ge honom/henne information på.

Dina viktigaste informationskällor när flyg försenas eller ställs in är flygplatsen och flygbolagens kundtjänstkanaler.

Vad händer hos Nordica när ett problem uppstår?

Så snart vårt driftcenter får reda på att det finns ett problem (dåligt väder, strejk, flygplatsbegränsningar, tekniska problem osv.) börjar våra planerare omorganisera våra flyg. I detta fall måste vi också kontrollera våra flygbesättningsscheman, och tyvärr kan det ta lite tid. Antalet timmar en flygbesättning kan arbeta är begränsat och omfattas av mycket strikta regler och förordningar. Av just den anledningen är det svårt för flygbolaget att dela exakt information under den första timmen, eftersom vi är upptagna med att genomföra våra planer. Att ställa in ett flyg är det svåraste och dyraste beslut ett flygbolag kan fatta, men samtidigt är det en del av kommersiell flygning.

Samtidigt som vi börjar omorganisera våra flygningar börjar markpersonalen på flygplatserna och vår kundtjänst omboka passagerarnas biljetter. Varje passagerargrupp hanteras individuellt med den bästa lösningen som finns där det är möjligt. Men eftersom allt detta tar lång tid kan det innebära långa köer och långa väntetider. Du kan dock vara säker på att alla inom flygbolaget gör sitt bästa för att hitta lösningar för alla så snabbt som det är möjligt.

Passagerare har rättigheter när deras flyg blir försenade eller ställs in

Om ett flyg blir inställt har passagerarna rätt till ersättning och hjälp i enlighet med föreskrift EC261/2004 i EU. Mer detaljerad information finns på flygplatserna, i broschyrerna som tillhandahålls via våra partners samt på vår webbplats.

Varför blir flyg försenade och inställda?

Som passagerare vill vi få den tjänst vi har betalat för när vi köpte biljetten – och det är varje passagerares rätt. Att köpa en biljett utgör ett avtal mellan dig och flygbolaget, och båda parter i ett avtal måste uppfylla sina skyldigheter. När det gäller luftfarten, håller inte tanken att en flygning måste genomföras till vilken kostnad som helst. Mellan vad passagerarna vill ha och vad flygbolagen anser hållbart måste de säkraste besluten fattas – annars skulle flyget inte vara lika säkert som det är i dag. Det är fel att tro att förändringar i trafikplaner beror på att människor är inkompetenta eller försumliga. Det finns olika externa faktorer som, när de inträffar, gör att flygbolag inte kan kontrollera vad som händer eller hålla sig till sina ursprungliga planer och scheman. Flygets punktlighet beror på alla möjliga saker: vädret, hur stor flygtrafiken är, flygplatsbegränsningar, marktjänster, passagerarrörelser, tekniska problem, strejker och begränsningar i luftrummet.

Vi på Nordica lovar att om ditt flyg inte lyfter som planerat, kommer vi att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och göra allt vi kan för att säkerställa att du fortfarande tryggt når din destination.