Följande objekt är förbjudna i handbagaget:

användas för att orsaka allvarlig skada genom att avfyra en projektil, inkluderat:

 • skjutvapen av alla sorter, såsom pistoler, revolvrar, gevär och hagelgevär,

 • leksaksvapen, såsom replikvapen och låtsaskopior som kan misstas som riktiga vapen,

 • delar av vapen, förutom teleskopsikten,

 • trycklufts- och koldioxidvapen, såsom pistoler, kulpistoler och kulgevär

 • signalpistoler och startpistoler,

 • bågar, armborstar och pilar,

 • harpun- och spjutvapen,

 • slangbellor och katapulter.

bedövningsanordningar - enheter speciellt utformade för att chocka eller immobilisera, inkluderat:

 • enheter för chock, såsom elpistoler och elbatonger,

 • anordningar för bedövning och avlivning av djur,

 • funktionsnedsättande och tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och spray, såsom pepparsprej, tårgas, syrasprayer och insektsmedel;

objekt med vass spets eller vass kant - objekt med vass spets eller vass kant som kan användas för att orsaka allvarlig skada, inkluderat:

 • objekt designade för att hugga, såsom yxor, bilor och köttyxor,

 • isyxor och ishackor,

 • rakblad,

 • tapetknivar,

 • knivar med blad längre än 6 cm,

 • saxar med blad längre än 6 cm mätta från ledpunkten,

 • kampsportsutrustning med vass spets eller vass kant,

 • svärd och sablar;

hantverksverktyg - verktyg som kan användas antingen för att orsaka allvarlig skada eller för att hota säkerheten på flygplanet, inkluderat:

 • kofot,

 • borrar och borrbits, inkluderat sladdlösa mobila borrmaskiner,

 • verktyg med blad eller skaft längre än 6 cm och som kan användas som vapen, såsom skruvmejslar och stämjärn,

 • sågar, inkluderat sladdlösa mobila maskinsågar,

 • blåslampor,

 • bultpistoler och spikpistoler;

trubbiga redskap - redskap som kan användas för att orsaka allvarlig skada när de används för att träffa, inkluderat:

 • baseboll- och softboll-trän,

 • klubbor och batonger, såsom klubbor, polisbatonger och blydaggar,

 • kampsortsutrustning;

explosiva och brandfarliga ämnen och enheter - explosiva och brandfarliga ämnen och enheter som kan, eller förefaller kunna, användas för att orsaka allvarlig skada eller utgöra ett hot mot säkerheten på flygplanet, inkluderat:

 • ammunition,

 • sprängkapslar,

 • detonatorer och tändrör,

 • replikerade eller imiterande explosiva enheter,

 • minor, granater och andra explosiva militära föremål,

 • fyrverkerier och annan pyroteknik,

 • rökgenererande behållare och rökgenererande patroner,

 • dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

små litiumbatteridrivna fordon:

 • airwheel

 • solowheel

 • hoverboard

 • mini-segway

 • balance wheel, etc.

Följande objekt är förbjudna i incheckat bagage:

Passagerare får inte medföra följande artiklar i sitt handbagage:

 • ammunition,

 • sprängkapslar,

 • detonatorer och tändrör,

 • spränganordningar,

 • fyrverkerier och annan pyroteknik,

 • rökgenererande behållare och rökgenererande patroner,

 • dynamit, krut och plastiska sprängämnen - minor, granater och annat militärt explosivt material,

 • elektroniska cigaretter (inkluderat e-cigarrer, e-pipor, övriga personliga förångare) innehållandes batterier 

 • airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel.

Av säkerhetsskäl kan ditt bagage kontrolleras av säkerhetstjänster, för vars handlingar och resultat operatören ej kan hållas ansvarig, i enlighet med de allmänna transportvillkoren.

En lista över utvalda farliga material som passagerare är tillåtna att medföra antingen hand- eller incheckat bagage:

 • Värmegenererande enheter, såsom undervattensfacklor (dyklampor) och lödkolvar.

 • Torris i kvantiteter som inte överskrider 2,5 kg (5 lb) per person om den används för att skydda känsligt gods i handbagage som inte omfattas av dessa krav, förutsatt att förpackningen tillåter utsläpp av koldioxid. Torris i incheckat bagage kräver godkännande från flygbolaget, och varje objekt i det incheckade bagaget måste vara märkt "torris" eller "koldioxid, solid" med nettokvantiteten på torrisen angiven eller med en indikation att det finns 2,5 kg eller mindre torris.

 • Kylbehållare innehållande kylt flytande kväve, fullt absorberbart i det porösa materialet och som används för transport vid låga temperaturer av säkert gods och inte omfattas av relevanta avsättningar, förutsatt att kylbehållarens struktur inte producerar överskridet tryck inuti behållaren och inte tillåter utsläpp av kylt flytande kväve oavsett placeringen av behållaren.

 • Brandfarliga gascylindrar, installerade i en räddningsväst, innehållande koldioxid eller annan passande gas upp till två (2) små cylindrar per passagerare och upp till (2) två reservcylindrar.

 • Syre eller luft, i gasform, små cylindrar för medicinsk tillämpning. Cylindern får inte överskrida 5 kg i bruttovikt. Obs: Flytande syrgassystem är tillåtna i flygtransport.

 • Icke-radioaktiv medicinsk utrustning och toalettartiklar (inkluderat aerosoler) såsom hårspray, parfym, cologne och medicinskt gods innehållande alkohol. Den totala nettovikten på ovanstående nämnda artiklar får inte överskrida 2 kg (4.4 lb) eller 2 l (2qt), och nettovikten på en enstaka artikel får inte överskrida 0,5 kg (1lb) eller 0,5 l (1pt). Dräneringsventiler i aerosoler måste skyddas av en hätta eller annan lämplig mekanism som skyddar mot oavsiktligt utsläpp av innehållet.

 • Alkoholdrycker, om de är individuellt förpackade och innehåller mer än 24 % men inte mer än 70 % volymprocent alkohol, i förpackningar som inte överskrider 5 l, med nettomängd 5 l per person.

 • Cylindrar med brandfarlig, giftfri gas som används för att driva proteser. Även reservcylindrar av liknande storlek om det deklarerade antalet krävs under resan.

 • Konsumentelektronikenheter innehållandes litium eller litiumjonbatterier, såsom klockor, miniräknare, kameror, mobiltelefoner, laptops, videokameror etc., om de medförs av passagerare eller besättningsmedlem för personligt bruk.

 • En (1) medicinsk eller klinisk termometer innehållande kvicksilver är tillåten per passagerare för personligt bruk, förutsatt att den medförs i ett skyddsfodral.

OBSERVERA: Operatören kan vägra att acceptera incheckat bagage om det inte är förpackat på ett sätt som garanterar säker transport när den hanteras på normalt sätt. Nordica rekommenderar exakt märkning av bagage med en adresstagg eller etikett. Operatören ansvarar inte för objekt som lätt krossas eller går sönder, ej för kontanter, juveler eller andra värdeföremål, dokument, kommersiella prover etc. Medförandet av dessa objekt görs helt på passagerarens egen risk och egna ansvar.