Om du vill resa med musikinstrument måste flygbolaget bekräfta detta.

För att få bekräftelse ska du så tidigt som möjligt kontakta Nordicas kundtjänst eller din resebyrå där flygbiljetten köptes.

Nordicas kundservice 

Telefon: +372 664 2200
E-post: info@nordica.ee

 

Viiul

Beroende på musikinstrumentets vikt och mått, kan det tas med i kabinen eller som incheckat bagage.

 

I kabinen

Musikinstrument kan tas med i kabinen under följande två villkor. Om det är ett litet musikinstrument som väger mindre än 15 kg och måtten inte överstiger 100 x 35 x 25 cm (längd + bredd + höjd). En extra avgift på 20 €  tillkommer på Nordicas flygningar per enhet och flyg. Om du har köpt en biljett med ett extra säte för ett musikinstrument (extra sätet måste köpas tillsammans med passagerarbiljetten. Priset beror på prissättningen för flyget när köpet görs). Nordica bekräftar extra sätet om musikinstrumentet väger mindre än 75 kg och måtten inte överstiger 150 x 50 x 35 cm (längd + bredd + höjd).

 

Som incheckat bagage

Om musikinstrumentet är ditt enda bagage och överstiger inte måtten för tillåtet incheckat bagage kan det tas med på flyget utan avgift. I andra fall tillkommer en avgift för musikinstrumentet på 40 € per enhet och flyg. Obs! Om flygningarna är på en biljett men genomförs av fler än en operatör och om Nordica är den första operatören på inrikes flygningar eller den första internationella delen av flyget i Europa genomförs av Nordica, gäller Nordicas bagageregler och avgifter. För långflyg gäller speciella regler. För mer information kontakta Nordicas kundtjänst.