Pagas tasuta äraantav mõõdud free checked baggage dimensions Nordica flyNordica 720x540 edited

Olenevalt teenindusklassist võib lennule registreerida:

 

Äraantav pagas

Economy

Premium Economy

Business

Lennud

LO8000-89999

LO8000-89999

LO8000-89999

Kogus

1 PC

2 PC

2 PC 

Pagasiühiku maksimaalne lubatud kaal

23 kg

23 kg

32 kg 

Pagasiühiku maksimaalne lubatud mõõt (kõrgus + laius + sügavus)

158 cm 

158 cm 

158 cm 

Alla kaheaastased lapsed (väikelapsed), kes reisivad eraldi istekohata, võivad kaasa võtta ühe pagasiühiku kaaluga kuni 23 kg (mille kolm mõõdet on kokku kuni 158 cm) olenemata teenindusklassist või sihtkohast.

MÄRKUS: Äraantavale pagasile kehtestatud mõõtmete, ühikute või kaalu ületamisel tuleb Teil tasuda täiendav pagasitasu.

Programmiga Miles & More liitunud reisijad võivad lennule registreerida rohkem pagasit. 

Tasuta äraantav pagas

SEN, HON, Star Alliance Gold

Sagedane reisija (35 000 miili)  

 Teenindusklass

Economy

Premium

Business

Economy

Premium

Business

Kogus

 + 1 PC

+ 1 PC

+ 1 PC 

+ 1 PC 

 mittekohalduv

 mittekohalduv

Pagasiühiku maksimaalne lubatud kaal

23 kg

23 kg

32 kg 

 23 kg

 23 kg

32 kg 

Pagasiühiku maksimaalne lubatud mõõt (kõrgus + laius + sügavus)

158 cm 

158 cm

158 cm

 158 cm

 158 cm

158 cm 

Lisaks*

+ golfikott + suusad *

+ golfikott + suusad *

 + golfikott + suusad *

 -

 -

 -

* V.a USA, CA

 Äraantava pagasi hulka ei soovita me jätta järgmisi esemeid:

   

väärisesemed, sh sularaha;

väärismetallid, ehted;

äridokumendid või tootenäited;

esemed, mis ei sobi transportimiseks***;

passid või muud olulised paberid*;

võtmed;

elektroonilised seadmed, optilised instrumendid **;

 

ohtlikud või tervistkahjustavad esemed****.

ravimid;

 

 

*   Sh isikuttõendavad dokumendid 

** Sh arvutid, sülearvutid, kaamerad, telefonid, videoseadmed, prillid

***  Kaalu, suuruse, riknevuse, murdumise, purunemise vms iseärasusest tulenevate omaduste või tunnuste tõttu

**** Mis võivad ohtu seada lennuki või lennuki pardal olevad inimesed ja esemed

Äraantavas pagasis keelatud esemed:

lõhke- ja süüteained ning -vahendid ja lõhke- ja süüteained ning ‑vahendid, mida võidakse kasutada tõsiste vigastuste tekitamiseks või lennuki ohutuse kompromiteerimiseks: 

laskemoon;

suitsupadrunid ja -pommid;

sütikud;

dünamiit;

detonaatorid ja süütenöörid;

püssirohi;

varusalved;

plastilised lõhkeained*****.

ilutulestik ning muu pürotehnika;

 

 

 ***** Miinid, granaadid ning muu sõjaväe lahingumoon.Ainult äraantavas pagasis lubatud ohtlikud materjalid ja esemed *

Matkapliidid ja tuleohtliku kütusega kütusepaagid **; 

Kuivakudega töötavad ratastoolid või muud liikumisabivahendid ***;

Standardsete happeakudega töötavad ratastoolid ja muud liikumisabivahendid;

Spordis või koduseks kasutamiseks mõeldud aerosoolid, mis ei kujuta täiendavat ohtu.

MÄRKUS: Lennufirmal on õigus keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud ohutut vedu võimaldaval moel, rakendades pagasi käsitsemisel ootuspärast ettevaatust. Soovitame lisada pagasile üksikasjalikud andme- või aadressisildid. Lennufirma ei vastuta pagasis olevate kergesti purunevate või riknevate esemete, sularaha, ehete ega muude väärisesemete, dokumentide, tootenäidiste jne eest. Selliste esemete transport toimub alati reisija enda vastutusel

Üldiste transporditingimuste kohaselt on turvatöötajatel õigus turvakaalutlustel teie pagas läbi vaadata; lennufirma ei vastuta turvatöötajate tegevuse ega nende tegevusest tulenevate tagajärgede eest.


* Käsipagasis keelatud

** Eeldusel, et paak on enne tühjaks lastud ja rakendatud on kõiki ohutusmeetmeid õnnetuste ärahoidmiseks.

*** Lubatud juhul kui aku on lahti ühendatud, selle klemmid isoleeritud et ennetada lühise tekkimist ja aku on kindlalt tooli külge kinnitatud. Geelakudega töötavate ratastoolide või muude liikumisabivahendite puhul ei ole vaja akut lahti ühendada juhul kui aku klemmid on isoleeritud et ennetada lühise tekkimist.


Nordica lennud on kõik lennud, mille lennukood jääb vahemikku LO8000 - LO89999. LOT Polish Airlines'i lennudel (kõik LOXXXX lennukoodiga, v.a LO8000 - LO89999) kehtivad LOT Polish Airlines'i pagasi reeglid.