Paluge abi

Kui vajate lennuki pardal olles või enne pardaleminekut abi, siis teavitage meid sellest nii ruttu kui võimalik. Meie prioriteet on tagada oma lendudel teie ohutus ja mugavus. Mõnel juhul on selleks vaja kaasata kolmandaid isikuid, milleks võib natuke rohkem aega kuluda.

Seetõttu soovitame teil oma abipalvega meie poole pöörduda kohe, kui oma vajadustest teadlik olete, aga mitte hiljem kui 48 tundi enne väljalendu. Võite otse meie poole pöörduda või teha seda oma reisikonsultandi kaudu. Andke meile kogu oluline teave, et saaksime teile osutada vajalikku abi.

TOleme teie aitamiseks välja töötanud puudega reisija deklaratsiooni vormi. Täitke ja allkirjastage see vorm ning saatke oma reisikonsultandile või allpool toodud aadressile hiljemalt 48 tundi enne plaanitud väljalendu.

Puudega ja liikumispuudega inimese definitsioon

Puudega isik või liikumispuudega isik (puudega isik) on mistahes isik, kelle liikumisvõime transpordi kasutamisel on piiratud mistahes füüsilise puude (mis on sensoorne või lokomotoorne, püsiv või ajutine), vaimupuude või kahjustuse või mistahes muu puudepõhjuse või vanuse tõttu ning kes oma olukorra tõttu vajab eritähelepanu ja kelle erivajadustele vastavaks tuleb kohandada kõigile reisijatele kättesaadavad teenused.

Ohutusreeglite tõttu on Adria Airways rakendanud arvulise piirangu, mis määrab, mitu puudega või liikumispuudega reisijat meiega reisida võib. See arv oleneb peamiselt lennuki tüübist ja reisijat saatvast isikust.

Lennuki tüübist olenevad piirangud
Lennuki tüüpAbivajavate reisijate maksimaalne arv
kõndimisel ja WCHRi, WCHSi* (sh WCHC, KURT/PIME) pardale minekul
Abivajavate reisijate maksimaalne
kuni reisijatesalongi istumiseni WCHC KURT/PIME*
* Koodid pärinevad Euroopa tsiviillennunduskonverentsi dokumendist nr 30. Koodide tähendused on toodud allpool olevas tabelis.

IKui olete puudega või liikumispuudega isik, siis jätame endale õiguse keelduda teile pileti broneerimisest või teie pardale lubamisest, kui pardaleminek või transport on lennuki või selle uste mõõtmete tõttu füüsiliselt võimatu.
CRJ 100/200 6 2
CRJ 900 8 2
Airbus A320 12 4

Saatjast olenevad piirangud

Üldjuhul ei tohi >strong>puudega isikute arv ületada kehaliselt tervete inimeste arvu, kes oleksid võimelised hädaolukorras abi osutama. See piirang kehtib puudega isikute koguarvule.

Ilma saatjata reisivaid pimedaid/nägemispuudega ja kurte/kuulmispuudega inimesi ei peeta puudega isikuteks.

Millal on saatja vajalik?

Ärge kunagi väitke, et saate ise hakkama , kui see tegelikult nii ei ole. See võib nii teile endale kui ka meile tõsiseid probleeme põhjustada, kuna meil ei ole võimalik rahuldada teie põhivajadusi. Kui sooviksite üksi reisida, aga pole kindel, kas saate ise hakkama, siis tutvuge järgmiste juhistega:

 • te ei tohi sõltuda lisahapnikust;
 • peate olema võimeline ilma abita sööma;
 • peate olema võimeline reisijaistmelt pardal olevasse ratastooli istuma, kui selline ratastool on olemas;
 • peate olema võimeline pardameeskonnaga suhtlema ning nende nõuannetest ja juhistest aru saama;
 • peate olema võimeline ilma abita tualetti kasutama;
 • peate olema võimeline ilma abita oma ravimeid võtmaja meditsiiniprotseduure tegema.

Kui te kõigile nendele tingimustele ei vasta, siis ei tohi te ilma saatjata reisida.

Millised reisijad peavad alati koos saatjaga reisima?

Ohustusnõuete täitmise huvides võime nõuda, et puudega isikul peab olema saatja, kes on võimeline ülaltoodud tingimuste kohaselt puudega isikule abi osutama.

Järgmised reisijad peavad alati koos saatjaga reisima.

Otsuse selle kohta, kas peate koos saatjaga reisima, teeme pärast seda, kui olete meid deklaratsiooni vormi täitmisega oma puudest teavitanud. Kui otsustame, et peate koos saatjaga reisima, siis anname teile sellest kirjalikult teada (soovi korral ja viie tööpäeva jooksul).

Millised reisijad võivad ilma saatjata reisida?

Järgmised reisijad võivad reisida ilma saatjata (eeldusel, et nad vastavad ilma saatjata reisimise tingimustele):

 • MAAS.
 • PIME või nägemispuudega inimene. Sellised reisijad võivad koos juhtkoeraga reisijatesalongis reisida.
 • KURT või kuulmispuudega inimene. Sellised reisijad võivad koos juhtkoeraga reisijatesalongis reisida.

Pimeda/nägemispuudega ja kurdi/kuulmispuudega reisija juhtkoer peab olema selleks eesmärgiks täielikult treenitud ja kandma suukorvi. Reisija vajadust juhtkoera järele peab kinnitama arstitõendiga. Juhtkoerad reisivad tasuta kas reisijatesalongis või pagasiruumis.

Puudega ja liikumispuudega inimeste transpordile kehtivad ohutusreeglid

Milline on saatja roll?

 • Saatja peab olema vähemalt 16-aastane kehaliselt terve isik.
 • Võimaluse korral istub saatja puudega isiku kõrval ja aitab teda kõigis olukordades
 • Saatja olemasolu võib olla väga tähtis siis, kui hädaolukorras on vaja aidata lennuki meeskonnal reisijatesalongi evakueerida. Sel põhjusel annab pardameeskond saatjale ohutusreeglite kohta erijuhiseid.

Kus puudega isikud istuda võivad?

 • Puudega isikutele ei eraldata istekohta avariiväljapääsudega ridades.
 • Neile tuleb eraldada istekohad avariiväljapääsude lähedal selliselt, et see ei segaks pardameeskonnal oma kohustusi täita ega takistaks ligipääsu avariiväljapääsudele ja turvavarustusele.
 • Igas reas võib istuda ainult üks puudega isik.

Kuidas pimedatele/nägemispuudega inimestele reegleid tutvustatakse?

Pimedatele ja nägemispuudega inimestele ning nende saatjatele annab pardameeskond enne õhkutõusu erijuhiseid, et aidata neil orienteeruda ja teavitada neid sellest, kuidas hädaolukorras toimida.

Puudega ja liikumispuudega reisijate grupid

Teeme oma parima, et puudega isikute gruppidele veoteenust pakkuda. Puude liigist olenevalt võivad grupi lubatud suurus ja veotingimused erineda. Määrame vajalike saatjate arvu iga grupi jaoks eraldi, arvestades iga grupi asjaolusid.

Ratastoolide transportimise reeglid

 • Akuga varustatud ratastoole üldjuhul transpordiks vastu ei võeta, kui nende mõõtmed ja/või kaal ei võimalda neid püstises asendis konveieri või kahveltõstuki abil lennuki pagasiruumi laadida.
 • Teavet teie ratastooli kaalu ja mõõtmete kohta küsitakse teilt pileti broneerimisel.
 • Adria Airways ei võta transportimiseks vastu ratastoole, mis liiguvad märgelemendiga akude jõul.
 • Ratastoolid, mis liigivad kuivelemendiga akude jõul, võetakse transpordiks vastu järgmistel eeldustel:
  • aku on lahti ühendatud;
  • aku klemmid on isoleeritud;
  • aku on kindlalt ratastooli külge kinnitatud.
 • Manuaalsed ratastoolid võetakse transpordiks vastu.
 • Meie lennukite pardal ratastoole ei pakuta.

Lõpliku otsuse teeb kapten.

Lõpliku otsuse kõigi veo- ja teiste reisijate ohutuse aspektide kohta teeb lennuki kapten.

Kuidas kaebust esitada?

Kui leiate kõigist meie pingutustest hoolimata, et me pole teile ohutu ja turvalise lennu pakkumiseks piisavalt teinud ning teie määrusest (EÜ) nr 1107/2006 tulenevaid õigusi on rikutud, siis on teil õigus meie kohta kaebus esitada.

Asjakohane seadusandlus