Isiklik abi

Ärge kunagi väitke, et te tulete endaga toime, kui te tegelikult ei tule, kuna see võib nii teile kui ka meile põhjustada tõsiseid probleeme, tulenevalt sellest, et me ei suuda täita teie põhivajadusi. Kui te sooviksite üksi reisida, kuid pole kindel, kas teid loetakse iseseisvaks, palun tutvuge järgmiste juhistega:

 • Te ei tohi sõltuda lisahapnikust;
 • Te peate olema võimeline iseseisvalt sööma;
 • Te peate olema võimeline liikuma lennuki istmest pardal olevasse ratastooli, kui selline ratastool on lennukis olemas;
 • Te peate olema võimeline lennumeeskonnaga suhtlema ja mõistma nende nõuandeid ja juhiseid;
 • Te peate olema võimeline iseseisvalt tualetti kasutama;
 • Te peate olema võimeline manustama enda ravimeid ja sooritama enda meditsiinilisi protseduure.

Saatja peab olema

 • vähemalt 16-aastane;
 • tuttav reisija tervisliku seisundiga;
 • võimeline andma esmaabi;
 • füüsiliselt võimeline aitama reisijat evakueerimise või hädamaandumise korral;
 • füüsiliselt võimeline saatma reisijat tualettruumi ning teda seal aitama;
 • võimeline aitama reisijat igas olukorras;
 • tuttav hädaolukordade protseduuridega.