Check-in

Online check-in (lennule registreerumine) on võimalik alates 23 tundi kuni 60 minutit enne graafikujärgset väljalendu.

Rohkem infot lennule registreerumisest (check-in)