Personlig assistans

När är en medföljande person nödvändig

Hävda aldrig att du klarar dig själv om du inte gör det, då detta kan orsaka allvarliga problem för dig eftersom vi inte kan uppfylla dina grundläggande behov. Om du vill resa ensam men är osäker på huruvida du klarar dig själv, läs följande riktlinjer:

 • du får inte vara beroende av kompletterande syrgas;
 • du måste klara av att äta själv;
 • du måste kunna flytta dig från ett passagerarsäte till en rullstol ombord, om en sådan finns tillgänglig;
 • du måste kunna kommunicera med kabinpersonalen och förstå deras råd och instruktioner;
 • du måste kunna använda toaletterna utan hjälp;
 • du måste kunna hantera dina mediciner och läkemedelsprocedurer.

Den medföljande personen måste

 • vara minst 16 år gammal;
 • vara bekant med passagerarens hälsostatus;
 • kunna utföra första hjälpen;
 • vara fysiskt kapabel att hjälpa passageraren i händelse av evakuering eller nödlandning
 • vara fysiskt kapabel att hjälpa passageraren till toaletten och hjälpa honom/henne där;
 • kunna hjälpa passageraren i alla situationer;
 • känna till nödprocedurer.

Ett beslut om medföljande assistent fattas av operatören efter mottagande av passagerarens fullständiga deklaration. Passageraren informeras om beslutet skriftligt