Beroende på resklass kan du checka in på en flygning:

Fritt incheckat bagage

Economy

Premium

Business

Flygningar

LO8000-LO8999

LO8000-LO8999

LO8000-LO8999 

Antal

1 st

2 st

2 st

Maxvikt på respektive bagage 

23 kg

23 kg

32 kg 

Maxmått på respektive bagage (höjd + bredd + längd)

158 cm 

158 cm

158 cm

Olenevalt teenindusklassist võib lennule registreerida:

Barn under 2 år (INF), som ej upptar ett säte, får medföra 1 st bagage på upp till 23 kg (med de tre måtten på 158 cm) oavsett resklass eller destination.

ObserveraBagage som överskrider gränserna för antal eller mått omfattas av ytterligare avgifter vid incheckning.

Miles & More-medlemmar har mer generösa villkor

 

Fritt incheckat bagage

SEN, HON, Star Alliance Gold

FREKVENT RESENÄR (35 000 mil)

Resklass

Economy

Premium

Business

Economy

Premium

Business

Antal

+ 1 st

+ 1 st

+ 1 st

+ 1 st

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Maxvikt på respektive bagage 

23 kg

23 kg

32 kg

23 kg

23 kg

32 kg

Maxmått på respektive bagage (höjd + bredd + längd)

158 cm

158 cm

158 cm

158 cm

158 cm

158 cm

Komplement*

+ golfutrustning  + skidutrustning*

+ golfutrustning  + skidutrustning*

+ golfutrustning  + skidutrustning*

-

-

-

* Exkl. USA, CA (Förutom USA, Canada)

 Det rekommenderas starkt att incheckat bagage inte innehåller följande:

Kiil-Nordica-FlyNordica

värdeföremål, inklusive kontanter;

Kiil-Nordica-FlyNordica

värdefulla metaller, juveler;

Kiil-Nordica-FlyNordica

kommersiella dokument eller prover;

Kiil-Nordica-FlyNordica

objekt som ej är lämpliga för transport ***;

Kiil-Nordica-FlyNordica

pass eller andra viktiga papper*;

Kiil-Nordica-FlyNordica

nycklar;

Kiil-Nordica-FlyNordica

elektroniska enheter eller optiska instrument *;

Kiil-Nordica-FlyNordica 

farliga eller skadliga objekt ****.

Kiil-Nordica-FlyNordica

mediciner;

 

 

* Inklusive identifikationshandlingar

** Inklusive datorer, laptops, kameror, mobiltelefoner, videoutrustning, glasögon

*** Objekt som ej är lämpliga för transport på grund av sina egenskaper, såsom vikt, storlek, känslighet för läckage, bristning eller krossning, eller som är känsliga på annat sätt

**** Farliga eller skadliga objekt som kan orsaka fara för flygplanet eller personer eller objekt ombord flygplanet.

Resenärer är inte tillåtna att ta med följande artiklar i sitt handbagage:

Explosiva ämnen och brandfarliga ämnen och anordningar som kan användas för att orsaka allvarliga skador eller utgöra hot mot flygsäkerheten, inklusive:

Kiil-Nordica-FlyNordica

ammunition;

Kiil-Nordica-FlyNordica

rökgenererande kapslar och

rökgenererande patroner;

Kiil-Nordica-FlyNordica

sprängkapslar;

Kiil-Nordica-FlyNordica

dynamit;

Kiil-Nordica-FlyNordica

detonatorer och säkringar;

Kiil-Nordica-FlyNordica

krut;

Kiil-Nordica-FlyNordica

lager;

Kiil-Nordica-FlyNordica

sprängdeg*****.

Kiil-Nordica-FlyNordica

fyrverkerier och annan pyroteknik;

 

 

 ***** Minor, granater och andra explosiva militära föremål.

.

Lista över utvalda farliga material som endast får tas med i incheckat bagage*

Kiil-Nordica-FlyNordica

Campingspisar och bränslebehållare  **; 

Kiil-Nordica-FlyNordica

Rullstolar eller andra mobilitetshjälpmedel, som drivs av torrbatterier ***;

Kiil-Nordica-FlyNordica

Rullstolar och andra mobilitetshjälpmedel drivs av syrafyllda standardbatterier;

Kiil-Nordica-FlyNordica

Aerosoler utan extra risk för sport- eller hushållsändamål.

OBSERVERA: Flygbolaget kan vägra att acceptera incheckat bagage om det inte har packats på ett sätt som garanterar säker transport när det hanteras på normalt sätt. LOT rekommenderar exakt märkning av bagage med adress eller etikett. Flygbolaget ansvarar inte för lättkrossade eller förstörda objekt, och ej heller för kontanter, juveler eller andra värdeföremål, dokument, kommersiella prover etc. Medförande av sådana objekt görs exklusivt på resenärens egen risk och ansvar.

Av säkerhetsskäl kan ditt bagage kontrolleras av säkerhetstjänster, för vars handlingar och resultatet av dessa åtgärder flygbolaget inte kan hållas ansvarig, i enlighet med de allmänna transportvillkoren.


* Ej tillåtet i handbagage

** Som innehåller brandfarligt bränsle kan transporteras, förutsatt att behållaren har tömts och alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra olyckor.

*** Förutsatt att batteriet är frånkopplat, dess terminaler är isolerade mot kortslutning och batteriet är säkert installerat i stolen.   Obs: Rullstolar och annan utrustning för mobilitetsassistans som drivs med gelbatterier behöver inte kopplas bort från ström, förutsatt att deras terminaler är isolerade för att förhindra kortslutning.


Nordicas flygningar har alla ett flightnummer mellan LO8000 och LO89999. För LOT Polish Airlines flygningar (alla med flightnummer LOXXXX, förutom LO8000 till LO89999) tillämpas LOT Polish Airlines bagageregler.