Pagas 158 cm

Beroende på resklass kan du checka in på en flygning:

Fritt incheckat bagage

Economy Standard

Economy Flex

Business

Antal

1 st

2 st

2 st

Maxvikt på respektive bagage 

23 kg

23 kg

32 kg 

Maxmått på respektive bagage (höjd + bredd + längd)

158 cm 

158 cm

158 cm

När du reser med ett litet barn kan du checka in en barnvagn utan extra avgift.

ObserveraBagage som överskrider gränserna för antal eller mått omfattas av ytterligare avgifter vid incheckning.

 Det rekommenderas starkt att incheckat bagage inte innehåller följande:

värdeföremål, inklusive kontanter;

värdefulla metaller, juveler;

kommersiella dokument eller prover;

objekt som ej är lämpliga för transport ***;

pass eller andra viktiga papper*;

nycklar;

elektroniska enheter eller optiska instrument *;

 

farliga eller skadliga objekt ****.

mediciner;

 

 

* Inklusive identifikationshandlingar

** Inklusive datorer, laptops, kameror, mobiltelefoner, videoutrustning, glasögon

*** Objekt som ej är lämpliga för transport på grund av sina egenskaper, såsom vikt, storlek, känslighet för läckage, bristning eller krossning, eller som är känsliga på annat sätt

**** Farliga eller skadliga objekt som kan orsaka fara för flygplanet eller personer eller objekt ombord flygplanet.

Resenärer är inte tillåtna att ta med följande artiklar i sitt handbagage:

Explosiva ämnen och brandfarliga ämnen och anordningar som kan användas för att orsaka allvarliga skador eller utgöra hot mot flygsäkerheten, inklusive:

ammunition;

rökgenererande kapslar och

rökgenererande patroner;

sprängkapslar;

dynamit;

detonatorer och säkringar;

krut;

lager;

sprängdeg*****.

fyrverkerier och annan pyroteknik;

 

 

 ***** Minor, granater och andra explosiva militära föremål.

Lista över utvalda farliga material som endast får tas med i incheckat bagage*

Campingspisar och bränslebehållare  **; 

Rullstolar eller andra mobilitetshjälpmedel, som drivs av torrbatterier ***;

Rullstolar och andra mobilitetshjälpmedel drivs av syrafyllda standardbatterier;

Aerosoler utan extra risk för sport- eller hushållsändamål.

OBSERVERA: Flygbolaget kan vägra att acceptera incheckat bagage om det inte har packats på ett sätt som garanterar säker transport när det hanteras på normalt sätt. Nordica rekommenderar exakt märkning av bagage med adress eller etikett. Flygbolaget ansvarar inte för lättkrossade eller förstörda objekt, och ej heller för kontanter, juveler eller andra värdeföremål, dokument, kommersiella prover etc. Medförande av sådana objekt görs exklusivt på resenärens egen risk och ansvar.

Av säkerhetsskäl kan ditt bagage kontrolleras av säkerhetstjänster, för vars handlingar och resultatet av dessa åtgärder flygbolaget inte kan hållas ansvarig, i enlighet med de allmänna transportvillkoren.


* Ej tillåtet i handbagage

** Som innehåller brandfarligt bränsle kan transporteras, förutsatt att behållaren har tömts och alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra olyckor.

*** Förutsatt att batteriet är frånkopplat, dess terminaler är isolerade mot kortslutning och batteriet är säkert installerat i stolen.   Obs: Rullstolar och annan utrustning för mobilitetsassistans som drivs med gelbatterier behöver inte kopplas bort från ström, förutsatt att deras terminaler är isolerade för att förhindra kortslutning.