Tasuta pagas

 

Äriklass

Premium klass

Economy klass

kaks pagasiühikut kuni 32 kg kumbki

kaks pagasiühikut kuni 23 kg kumbki

üks pagasiühik kuni 23 

 • Ühe pagasiühiku kolm mõõdet (laius + kõrgus + sügavus) ei tohi ületada 158 cm.
 • Alla kaheaastased lapsed (väikelapsed), kes reisivad eraldi istekohata, võivad kaasa võtta ühe pagasiühiku kaaluga kuni 23 kg (mille kolm mõõdet on kokku kuni 158 cm) olenemata teenindusklassist või sihtkohast.
 • Kui pagas ületab kehtestatud mõõtmed või ühikud, tuleb pagasi registreerimisel maksta lisatasu.

 

Äraantav pagas

Programmiga Miles & More liitunud reisijad võivad kaasa võtta rohkem pagasit. Lubatud kaal oleneb teenindusklassist:

 

Teenindusklass

SEN, HON, Star Alliance Gold

Sagedane reisija (35 000 miili)

Äriklass

+ üks pagasiühik + golfikott + suusad (v.a USA, CA)

mittekohalduv

Premium klass

+ üks pagasiühik + golfikott + suusad (v.a USA, CA)

mittekohalduv

Economy klass

+ üks pagasiühik + golfikott + suusad (v.a USA, CA)

+ üks pagasiühik kuni 23 k

Äraantava pagasi hulka ei soovitata panna järgmisi esemeid:

 • väärisesemed, sh sularaha;

 • väärismetallid, ehted;

 • äridokumendid või tootenäited, passid, isikuttõendavad dokumendid või muud olulised paberid;

 • elektroonilised seadmed, optilised instrumendid (sh arvutid, sülearvutid, kaamerad, telefonid, videoseadmed, prillid) või ravimid, võtmed, vms;

 • esemed, mis ei sobi transportimiseks kaalu, suuruse, riknevuse, murdumise, purunemise vms iseärasusest tulenevate omaduste või tunnuste tõttu;

 • ohtlikud või tervistkahjustavad esemed, mis võivad ohtu seada lennuki või lennuki pardal olevad inimesed ja esemed.

Äraantavas pagasis keelatud esemed:

 • lõhke- ja süüteained ning -vahendid; lõhke- ja süüteained ning ‑vahendid, mida võidakse kasutada tõsiste vigastuste tekitamiseks või lennuki ohutuse kompromiteerimiseks, sh laskemoon, sütikud, detonaatorid ja süütenöörid, varusalved, ilutulestik ning muu pürotehnika, suitsupadrunid ja suitsupommid, dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained – miinid, granaadid ning muu sõjaväe lahingumoon.

Käsipagasis keelatud (lubatud ainult äraantavas pagasis) ohtlikud materjalid ja esemed

 • Matkapliite ja tuleohtliku kütusega kütusepaake võib transportida eeldusel, et paak on enne tühjaks lastud ja rakendatud on kõiki ohutusmeetmeid õnnetuste ärahoidmiseks.
 • Kuivakudega töötavad ratastoolid või muud liikumisabivahendid, kui aku on lahti ühendatud, selle klemmid isoleeritud (et ennetada lühise tekkimist) ja aku on kindlalt tooli külge kinnitatud. Märkus. Kuivakudega töötavate ratastoolide või muude liikumisabivahendite puhul ei ole vaja akut lahti ühendada, kui aku klemmid on isoleeritud (et ennetada lühise tekkimist).
 • Standardsete happeakudega töötavad ratastoolid ja muud liikumisabivahendid.
 • Spordis või koduseks kasutamiseks mõeldud aerosoolid, mis ei kujuta täiendavat ohtu.

Üldiste transporditingimuste kohaselt on turvatöötajatel õigus turvakaalutlustel teie pagas läbi vaadata; lennufirma ei vastuta turvatöötajate tegevuse ega nende tegevusest tulenevate tagajärgede eest.

MÄRKUS: Lennufirmal on õigus keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud ohutut vedu võimaldaval moel, rakendades pagasi käsitsemisel ootuspärast ettevaatust. LOT soovitab lisada pagasile üksikasjalikud andme- või aadressisildid. Lennufirma ei vastuta pagasis olevate kergesti purunevate või riknevate esemete, sularaha, ehete ega muude väärisesemete, dokumentide, tootenäidiste jne eest. Selliste esemete transport toimub alati reisija enda vastutusel.